Vibrating Strings

First published in Haiku: Revistă de Interferenţe Culturale Româno-Japoneze, new series 4, year 28, number 60, Autumn–Winter 2018, page 40. Edited and published in Romania by Valentin Nicoliţov. Romanian translation by Eduard Ţară. Originally written in September of 2018.       +

Vibrating Strings

      by Michael Dylan Welch and Eduard Ţară

at the requiem
that one violinist
with red socks                                                                   Michael

        after the corrida nothing
        but a silent guitar                                                     Eduard

the didgeridoo
and the Aborigine’s face
freshly painted                                                                 Michael

removing the dust
and releasing a song
from the bamboo flute                                                  Eduard

        a Celtic harp
        wheeled into the cathedral                                 Michael

light vibrating
on the strings
of Shankar’s sitar                                                              Eduard

Corzi Vibrând

      de Michael Dylan Welch şi Eduard Ţară

la recviem
acel violonist
cu şosete roşii                                                                   Michael

        după coridă nimic
        decât o chitară tăcută                                             Eduard

didgeridoo-ul
şi faţa aborigenului
proaspăt pictate                                                               Michael

ştergând praful
şi eliberând un cântec
din flautul de bambus                                                    Eduard

        o harpă celtică
        împinsă pe roţi în catedrală                                  Michael

lumina vibrând
pe corzile
sitarului lui Shankar                                                         Eduard

        (traducerea in romana de Eduard Ţară)