Haiku in Swahili

My grateful thanks to Caleb Mutua of Nairobi, Kenya, who translated the following haiku of mine into Swahili on 10 February 2011.

 

 

low summer sun—                                          ja la chini la kaskazi—

the shadow of an earring                             kivuli cha kipuli changu

on your cheek                                                   kwenye shavu lako

 

 

after the quake—                                            baada ya tetemeko—

adding I love you                                             kuongeza nakupenda

to a letter                                                            kwenye barua

 

 

fresh snow on the mat—                               theluji mbichi kwenye mkeka—

the shape of welcome                                    muundo wa karibu

still visible                                                           bado unaonekana

 

 

after dinner mints                                            peremende za baada ya chajio

passed round the table                                  zazungushwa kwenye meza

. . . slow-falling snow                                       . . . theluji inayoanguka taratibu

 

 

home for Christmas—                                     Krismasi nyumbani

my childhood desk drawer                            kidawati changu cha utotoni

empty                                                                     hakina kitu