From Senryu Therapy

These ten poems appeared in the bilingual English/Romanian anthology Senryu Therapy/Terapia prin Senryu (Bucureşti, Români: Editura Societăţii Scriitorilor Români, 2012), edited by Valentin Nicoliţov and Bruce Ross. These poems, translated into Romanian by Astrid Andreescu, originally appeared in various publications, mostly in Fig Newtons: Senryu to Go (Press Here, Foster City, California, 1993).

at his favourite deli

the bald man finds a hair

in his soup +

after the verdict

the arsonists

lights up

bending for a dime

two businessmen

bump heads

travelling circus—

the contortionist

orders a pretzel

hazy summer afternoon—

the smog-check mechanic

puffs a cigar

billboard lady

in a bikini—

three-car pileup

visiting mother—

again she finds

my first grey hair

kindergarten Christmas pageant—

a wise man

loses his beard

skinny-dipping,

the newlyweds’

two dogs

moonless night—

her guard dog barks

at the new husband

la restaurantul favorit

chelul găseşte un păr

în supă

după verdict

incendiatorul

aprinde o ţigară

aplecându-se după o monedă

doi oameni de afaceri

îşi ciocnesc capetele

circ itinerant—

contorsionistul

comandă un covrig

după-amiază ceţoasă de vară—

controlorul de smog

fumează un trabuc

doamna de pe afiş

poartă bikini—

accident cu trei maşini

vizita mamei—

din nou găseşte

primul meu fir alb

spectacol de Crăciun la grădinţă—

un înţelept

îşi pierde barba

înoată goi,

cei doi câini

ai proaspeţilor căsătorţi

noapte fără lună—

câinele ei latră

la soţul cel nou

Michael Dylan Welch is vice president of the Haiku Society of America. In 1993, he edited the first anthology of English-language senryu, Fig Newtons: Senryu to Go. He’s won first prize in many haiku and senryu contests and published his work in hundreds of journals and anthologies. Michael’s website is www.graceguts.com.

Michael Dylan Welch este vice preşidentele Societăţii americane de haiku. În 1993, el a editat prima anthologie de senryu în limba engleză, Prăjituri cu smochine: senryu la comandă. El a câştigat premiul întâi la multe consursuri de haiku şi senryu şi a fost publicat în sute de reviste şi antologii. Site-ul său de Internet este: www.graceguts.com.